رفتن به محتوای اصلی

مشخصات فنی محصولات به روز شد

مشخصات فنی مربوط به هر محصول تولیدی شرکت در قسمت محصولات به روزرسانی گردیدند. بر همین اساس جداول مربوط به تیرآهن های نیمه سبک و سنگین درج گردیده شد.مشخصات فنی مربوط به نبشی ها هم تکمیل گردیده شد. استانداردهای مربوط به ناودانی ها هم عنوان گردیده شد.