رفتن به محتوای اصلی

ناودانی ( سبک - سنگین اروپائی )

شرکت فولاد ناب تبریز تامین کننده ای قابل اطمینان برای انواع ناودانی بال شیب دار با کیفیت و خواص مکانیکی عالی در سایزهای متفاوت و با تلرانس های بسیار دقیق می باشد. ناودانی های تولید شده در این شرکت بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی کاربردهای بسیاری درسازه های فلزی صنعتی و ساختمانی دارند. استانداردهای ناودانی یکی از مهم ترین فاکتورها و الزامات یک درخواست می باشد. شرکت فولاد ناب تبریز بر اساس استاندارد ملی شماره 1-4477 تولید می نماید که  این استاندارد در بر گیرنده استاندارد اروپایی  DIN EN 1026-1:2009 برای ناودانی های سنگین و استاندارد روسی GOST 8240: 1997 برای ناودانی های سبک است.  

انواع محصولات

نــاودانی