رفتن به محتوای اصلی

مشخصات ابعادی و وزن نبشی بال مساوی 40*40

L40*40