رفتن به محتوای اصلی

مشخصات ابعادی و وزن نبشی بال مساوی 45*45

L45*45