رفتن به محتوای اصلی

مشخصات ابعادی و وزن نبشی بال مساوی 70*70

L70*70