رفتن به محتوای اصلی
راه اندازی وبسایت جدید شرکت
با مساعدت های مدیرعامل و همیاری معاونت های شرکت فولاد ناب تبریز ,نسخه جدید وبسایت این شرکت راه اندازی گردیده شد.
مشترک مطالب اخبار شرکت شوید.