رفتن به محتوای اصلی

روزجهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

به مناسبت رو ایمنی و بهداشت حرفه ای ، جناب آقای رحیمی مدیرعامل شرکت فولاد ناب تبریز از زحمات همکاران آن واحد، جناب آقای حسین نژاد و آقای مصطفایی قدردانی نمود.

بهداشت حرفه ای

 

بهداشت2