رفتن به محتوای اصلی
اطلاعات تخصصی محصولات
اطلاعات تخصصی و فنی محصولات تولیدی شرکت فولاد ناب تبریز برای هر محصول ایجاد گردید.
مشخصات فنی محصولات به روز شد
مشخصات فنی محصولات نبشی , ناودانی و تیرآهن به روز رسانی شدند.
مشترک مطالب پایگاه دانش شوید.