رفتن به محتوای اصلی
واکسیناسیون پرسنل فولاد ناب تبریز

واکسیناسیون پرسنل شرکت فولاد ناب تبریز

با تاکید مدیریت عامل مبنی بر صیانت از سلامتی کارکنان و پیگیری مسئولین ذیربط شرکت فولاد ناب تبریز، واکسیناسیون covıd 19 در مورخه های 22 و 23 شهریور در محل بهداری شرکت فولاد ناب تبریز انجام گرفت.

این طرح با تلاش و پیگیری‌های مسئولان در واحدهای ایمنی وبهداشت، و واحد اموراداری و منابع انسانی و نیز حمایت مدیریت عامل شرکت تحقق یافت. و با هدف ریشه کنی ویروس کرونا  و کاهش شیوع آن در شرکت همچنین ارائه خدمات ایمن و مطلوب‌تر به کارکنان  انجام گرفت.

واکسیناسیون پرسنل فولاد ناب تبریز